Prokona
PROKONA-REF-Reverzibilni inženjering
http://www.prokona.eu/reverzibilni-inzenjering.html

© 2018 Prokona
 

Reverzibilni inženjering - reference:

1. Sterilizator

Izrada kompletne radioničke dokumentacije - snimanje postoječeg uređaja

  • rastavljanje uređaja
  • skiciranje i fotografiranje svih djelova
  • modeliranje CAD 3D modela
  • definiranje korištenih materijala  - kontrolni proračun
  • optimiziranje konstrukcije
  • radionička dokumentacija

Razlog: spor oko intelektualnog vlasništva 


 

| PROKONA, Glavna 29, HR-40323 Prelog, Hrvatska |

| +385 40 295 398 | +385 98 426 457 | info@prokona.com |

 | www.prokona.com | www.prokona.eu | www.prokona.de |