Prokona
PROKONA-REF-Razvoj
http://www.prokona.eu/razvoj-strojeva-i-uredaja.html

© 2023 Prokona
 

Konstrukcija / razvoj - reference:

 

Radeći dugi niz godina u renomiranim firmama stekli smo zavidna iskustva u razvoju i unapređenju proizvoda ili procesa.

Usko surađujući, više od 15 godina s proizvodnjom, stekli smo puno iskustva na pripremi radioničkih nacrta, u obradi lima, konstrukciji tankova, kao i iskustvo u gradnji kamina, pirolitičkih kotlova i pasterizatora za komadne robe.

Ta iskustva koristimo u gradnji novih strojeva i opreme.

Odmah prilikom konstrukcije biramo materijale, poluproizvode i obrade tako, da se nabava i proizvodnja mogu odvijati nesmetano.  

Imate li ideju, a neznate kako je uobličiti,  trebate neki stroj ili uređaj ali je skup, obratite nam se s povjerenjem, možda možemo napraviti novi jeftiniji uređaj!

1. Testna stanica za ispitivanje nepropusnosti dijelova otvorenih na oba kraja

Testna stanica

Za češkog kupca dizajnirali smo ispitnu stanicu za ispitivanje nepropusnosti zavara na cilindričnim dijelovima pod unutarnjim tlakom.

Cilindrični dijelovi različitog promjera otvoreni su na oba kraja.

Koristili smo brtve na napuhavanje.

 • koncept + detaljni dizajn
 • kompletni radionički nacrti, sastavnice, dxf-i
 • Pneumatika

     

2. Industrijska perilica dijelova za mehaničarske radionice

Industrijska peerilica za mehaničarske radionice Industrijska perilica dijelova za mehaničarske radionice

Za firmu Varga Elektronik d.o.o. odradili smo kompleni strojarski dio konstrukcije industrijske perilice dijelova.

 

Prvo je napravljen osnovni dizajn (koncept) prema ideji firme Varga, nakon odobrenja pripremili smo kompletnu radioničku dokumetaciju za izradu. (nacrti, sastavnice, dxf )

Za potrebe marketinga i uputstva za uporabu pripremili smo i rendere te eksplodirani prikaz stroja.

Stroj se prodaje na švicarskom tržištu.

 Strojarski dio dokumetacije:

 • koncept + detaljni dizajn
 • kompletni radionički nacrti, sastavnice, dxf-i
 • redneri i eksplodirani prikaz za marketing i uputstva za upotrebu

3. Ispitna stanica za ispitivanje centrifugalnog klatna

Ispitna stanica

U suradnji s firmom Atinel d.o.o kao nositeljem projekta, napravli smo kompletni strojarski dio projekta "Ispitna stanica za ispitivanje centrifugalnog klatna" (mehanička zaštita od pobjega  - turbine HE Donja Dubrava).

Strojarski dio dokumetacije:

 • konstrukcija i proračun strojnih dijelova
 • kompletni radionički nacrti, sastavnice, dxf-i
 • popis rezervnih djelova, uputstvo za korištenje - strojarski dio

         

4. Pirolitički kotao

Pirolitički kotao - kompletna konstrukcija

Razvoj prototipa pirolitičkog kotla:

 • kompletna dokumentacija za izradu prototipa
 • radionički nacrti, sastavnice, dxf-i

5. Toplovodni kamin / kotao

Toplovodni kamin / kotao - konstrukcija

Razvoj toplovodng kotla/kamina koji se može ugraditi u stambeni prostor kao kamin, ali istovremeno i spojiti na sustav centralnog grijanja. Do sada su napravljena 4 probna kotla koji uspješno testirana.

Razvoj je uključivao analizu ideje, analizu mogućih troškova izrade i konačne cijene, dimenzioniranje, konstrukciju, te pripremu radioničke dokumentacije.

Investitora još čeka ishođenje dozvola (oprema pod tlakom), te marketinška kampanja za lansiranje proizvoda na tržište.


       
 

| PROKONA, Hrupine 7B, HR-40323 Prelog, Hrvatska |

| +385 40 295 398 | +385 98 426 457 | info@prokona.com |

 | www.prokona.com | www.prokona.eu | www.prokona.de |