Prokona
PROKONA-Radionička dokumentacija - priprema proizvodnje
http://www.prokona.eu/RadDok.html

© 2023 Prokona
 

Radionički nacrti, priprema proizvodnje, razrada i detaljiranje

Radionička dokumentacija = sastavnica, lista materijala, nacrt za proizvodnju

 

Dugogodišnja suradnja s firmama s njemačkog i engleskog govornog područja pokazuje da kupci više ne žele trošiti vrijeme za pripremu radioničke dokumentacije. Uz narudžbu se najčešće dobiju samo nacrti sklopova koji ni približno nisu dovoljni za kvalitetnu proizvodnju.

Velika konkurencija na tržištu prisilila je firme na prihvaćanje poslova bez obzira na manjak radioničke dokumentacije. To znatno povećava opseg posla te traži kvalitetne ljude, odmah čim ugovorite posao.

Radionička dokumentacija podrazumijeva izradu kompletne dokumentacije (nacrti, sastavnice, liste materijala,  tehnološke liste, razvijene mjere, dxf-i, tolerancije i sl.) koja je potrebna da se, u svakom trenutku, može izraditi traženu poziciju ili sklop.

Radionička dokumentacija osigurava ponovljivost i garantira izradu uvijek jednakog proizvoda bez odstupanja u dimenzijama, materijalu, tehnologiji izrade i obliku.  

Priprema radioničke dokumentacije traži:

  • intenzivni kontakt s kupcem,
  • poznavanje tehnoloških mogućnosti izrade pojedinih dijelova,
  • poznavanje strojnog parka izvođača radova,
  • optimalno usklađenje tehnologije izrade s raspoloživim strojnim parkom i dostupnom tehnologijom

Odlično poznavanje stručnog njemačkog i engleskog jezika, tehnologija izrade, te dugogodišnje iskustvo garancija su da ćemo Vam osigurati kvalitetnu radioničku dokumentaciju!

Upoznajte se s nekim od naših dosadašnjih radova:

PRIMJER:   Radionička dokumentacija


 

| PROKONA, Hrupine 7B, HR-40323 Prelog, Hrvatska |

| +385 40 295 398 | +385 98 426 457 | info@prokona.com |

 | www.prokona.com | www.prokona.eu | www.prokona.de |